Home | Visie en aanpak | Producten en diensten | Werkervaring en opdrachten | Profiel Willem Weeterings | Contact

Producten en diensten

Advisering

Onze advisering richt zich op vraagstukken op het gebied van doorlichting en ontwikkeling van organisatie en bedrijfsvoering binnen de overheid en de non-profit-sector. Of het nu gaat om vraagstukken rondom verzelfstandiging, (intergemeentelijke) samenwerking, het ontwikkelen van prestatiesturing, het verbeteren van bedrijfsvoeringprocessen of organisatieontwikkeling. We doen dit op basis van een plan van aanpak waarin we heldere afspraken maken over werkwijze en resultaat. Een gedegen intake waarin we op zoek gaan naar “de vraag achter de vraag” ligt daaraan ten grondslag.

Enkele voorbeelden van dienstverlening zijn:

  • Ontwikkeling prestatiesturing, bijvoorbeeld beleidsgestuurde contractfinanciering, programmamanagement, ontwikkeling programmabegroting en bedrijfsplannen
  • Herinrichting van de organisatie, bijvoorbeeld keuze voor beheersvormen, samenwerking, implementatie nieuwe taken
  • Doorlichting doelmatigheid en doeltreffendheid van processen en organisatieonderdelen, bijvoorbeeld art. 213a-onderzoek
  • Ontwikkeling bedrijfsvoering, bijvoorbeeld nieuwe besturingsconcepten, ontwikkeling P&C

Projectmanagement

Adviesprojecten leiden vaak tot veranderingen. Als we in een adviesopdracht aanbevelen om werkwijzen te veranderen dan betekent dat vaak ook aandacht voor implementatie. We begeleiden dit als projectleider. Hierbij vinden we het van belang om een goede balans te vinden tussen structuurveranderingen en cultuurveranderingen. Vanuit onze ervaring geloven we erin dat aandacht voor de “zachte” waarden minstens zo belangrijk is als aandacht voor de “harde” waarden. Beide elementen zijn daarom vaak onderdeel van de aanpak.

Interim-management

Op basis van onze praktijkervaring bieden we oplossingen voor vragen op het gebied van interim-management. Het tijdelijk leiden van een afdeling of sector kan hierbij dan desgewenst samen gaan met een ontwikkelopdracht. Belangrijk uitgangspunt voor ons zijn de capaciteiten van de medewerkers. Die willen we zoveel mogelijk benutten en ontplooien. Niet onnodig taken en verantwoordelijkheden overnemen maar als manager, leider en coach het beste uit mensen halen.

Weeterings Management Consulting - Klaverveld 9 - 4854 KT Bavel - t: 06-13615090 - kvk: 20142620