Home | Visie en aanpak | Producten en diensten | Werkervaring en opdrachten | Profiel Willem Weeterings | Contact

Bruggen slaan tussen inhoud en bedrijfsvoering

Bruggen slaan tussen inhoud en bedrijfsvoering. Dat is het motto van Weeterings Management Consulting.
We leveren diensten op het gebied van organisatie- en bedrijfsvoeringsadvies en interim-management voor de lokale overheid en non-profitsector.

Wij zijn uw adviseur die (complexe) organisatie- en bedrijfsvoeringvraagstukken omzet in blijvende, praktische of pragmatische en aantoonbare oplossingen. Dat kan in de vorm van advisering, projectmanagement en/of interim-management. Vanuit een bedrijfskundige en economische achtergrond kenmerken onze opdrachten zich door een brede focus.

Oplossingen gaan steeds uit van de te leveren diensten en producten van de organisatie. Dit past ook in het “van buiten naar binnen denken”, waarbij de interne organisatie en bedrijfsvoering een duidelijk verlengstuk moet zijn van de externe gerichtheid. Het creëren van draagvlak bij veranderingsprocessen heeft een belangrijk accent in onze aanpak.

Strategisch, analytisch en pragmatisch. Met gevoel voor de politiek-bestuurlijke context. Dat zijn kenmerken van onze aanpak. Waar dat nodig is voor het bieden van toegevoegde waarde aan de klant werken we samen met andere partners.

Weeterings Management Consulting - Klaverveld 9 - 4854 KT Bavel - t: 06-13615090 - kvk: 20142620